VGSO

Vlaamse artsen eisen belangenconflict in dossier artsenquota

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO), het Huisartsen in opleiding overleg platform (HOP) en het Vlaams geneeskundig studentenoverleg (VGSO) roepen de Vlaamse Regering op om een belangenconflict in te roepen tegen een wetsontwerp van federaal minister Frank Vandenbroucke. De Vlaamse artsen… Meer lezen »Vlaamse artsen eisen belangenconflict in dossier artsenquota

Memorandum federale formatie 2020

Naar aanleiding van de recent opgestarte federale formatie wenst het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), in nauwe samenwerking met de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) en het HAIO Overleg Platform (HOP) een memorandum uit te brengen voor de toekomstige beleidsmakers. De 5 essentiële punten in een federaal regeerakkoord voor de Vlaamse artsen in opleiding betreffen:… Meer lezen »Memorandum federale formatie 2020

Artsenquota na COVID-19 : gezamenlijk opiniestuk

Artsenquota na de Covid-19-crisis Opiniestuk – 29 juni 2020, De Standaard Veerkracht volstaat niet om de volgende crisis te overwinnen De coronacrisis leerde ons wat de ‘knelpuntspecialisten’ zijn. Het is cruciaal om de uitstroom van artsen goed te plannen, schrijven onder meer de Vlaamse rectoren, decanen geneeskunde en ceo’s van universitaire ziekenhuizen. Het coronavirus heeft… Meer lezen »Artsenquota na COVID-19 : gezamenlijk opiniestuk

Reactie van Vlaamse geneeskundestudenten en arts-specialisten in opleiding op de bekendmaking van de verhoogde quota voor de Vlaamse Toelatingsproeven

De studenten en arts-specialisten in opleiding reageren gezamenlijk op de beslissing van de Vlaamse Regering om af te wijken van de federale quota voor artsen en tandartsen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de quota verhoogd worden waardoor de studenten in een onzekere situatie belanden op het einde van hun opleiding. De verenigingen pleiten al langer,… Meer lezen »Reactie van Vlaamse geneeskundestudenten en arts-specialisten in opleiding op de bekendmaking van de verhoogde quota voor de Vlaamse Toelatingsproeven

Reactie op uitspraken minister Ben Weyts m.b.t. loslaten van federale artsenquota in Vlaanderen

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten te reageren op de berichtgeving in de media door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts omtrent het loslaten van de federale quota op Vlaams niveau. Persbericht: Artikel De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191004_04644546

Persbericht: Vlaamse artsen in opleiding roepen regering ter verantwoording

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 12 april 2019 om extra RIZIV-nummers – zonder daaraan gekoppelde bindende voorwaarden – beschikbaar te stellen aan Franstalige studenten in 2019 en 2020, wensen het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg en de Vlaamse vereniging van arts-specialisten in opleiding te reageren. Na eerdere verklaringen van de Minister De Block,… Meer lezen »Persbericht: Vlaamse artsen in opleiding roepen regering ter verantwoording