Memorandum federale formatie 2020

Naar aanleiding van de recent opgestarte federale formatie wenst het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), in nauwe samenwerking met de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) en het HAIO Overleg Platform (HOP) een memorandum uit te brengen voor de toekomstige beleidsmakers.

De 5 essentiële punten in een federaal regeerakkoord voor de Vlaamse artsen in opleiding betreffen:

  1. Het behoud van de federale contingentering van artsen
  2. Wettelijke arbeidsvoorwaarden voor artsen in opleiding
  3. Opwaardering sociaal statuut artsen in opleiding
  4. Opleiding binnen de ziekenhuisnetwerken
  5. Onafhankelijke ombudsfunctie

Deze punten worden in de onderliggende tekst verder uitgelegd en bieden een basis voor komende gesprekken. De opleiding van jonge artsen verdient de juiste aandacht van elke beleidsmaker en politiek verantwoordelijke. Het is de basis voor een behoud van een goede gezondheidszorg, de kwaliteit van zorg en de toekomst van een weerbaar, efficiënt en gedragen gezondheidsbeleid.

(Indien u het persbericht niet ziet, kan u best de pagina herladen.)