Onze structuur

Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) is een vrijwillige vereniging die steunt op de vrijblijvende inzet, betrokkenheid en het duurzaam engagement van geneeskundestudenten aan de vijf Vlaamse universiteiten: de UAntwerpen, de VUB, de UGent, de UHasselt en de KU Leuven. In vijf delegaties vertegenwoordigen zij de belangen van meer dan 6000 geneeskundestudenten in Vlaanderen en Brussel. 

Het aansturen en stroomlijnen van zo’n delegatie gebeurt door een twee-koppige delegatieleiding per universitaire afvaardiging: een delegatieleid(st)er en een vice-delegatieleid(st)er. Beide zijn zij aanwezig op alle Algemene vergaderingen, organiseren zij zo’n bijeenkomst praktisch eens in het jaar, keuren zij persberichten en officiële standpunten goed en verzorgen zij eens om de vijf jaar het jaarlijkse VGSO Congres. Het duo staat in voor de directe communicatie met het Dagelijks bestuur.

De dagelijks werking en onderhoud van de VGSO-organisatie wordt verzorgd door het Dagelijks bestuur, een groep van vijf studenten die democratisch verkozen worden door de leden van de Algemene vergadering. De bestuursleden verdedigen de gemeenschappelijke standpunten onder meer in officiële commissies en overheidsorganen, de pers en bij partners zoals VASO en HOP.

VGSO-leden werken daarenboven samen in vier werkgroepen die zich focussen op thema’s als o.a. actualiteit, website, explainervideo’s en stageperiodes.

Elke Vlaamse geneeskundestudent is welkom op de vergaderingen en evenementen die door VGSO worden georganiseerd. Samen vormen wij een hechte groep van gemotiveerde studenten die een steentje willen bijdragen aan de kwaliteitszorg van de geneeskundeopleiding en de gezondheidszorg tout court.