Info

Organisatie

Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg, kortweg VGSO, is de vereniging van de Vlaamse geneeskundestudenten.
Onze vereniging werd opgericht in 2008 om het overleg tussen geneeskundestudenten van de verschillende faculteiten te bevorderen.

Doel

Als studenten geneeskunde zijn we bezorgd om de opleiding tot arts en om de gezondheidszorg in het algemeen. Het VGSO heeft dan ook als doel om op alle niveaus de Vlaamse geneeskundestudenten te vertegenwoordigen door standpunten in te nemen en onze visie te geven over de verschillende thema’s die ons aanbelangen.

Zo zijn wij vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie voor het toelatingsexamen, verschillende beleidsorganen en onderhouden wij geregeld de contacten met de bevoegde kabinetten en ministers.

Werking

Het VGSO bestaat uit verkozen studentenvertegenwoordigers van de verschillende studentenorganisaties van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde.
Samen overleggen zij over de actuele thema’s omtrent de opleiding geneeskunde en de gezondheidszorg. Bovendien vertegenwoordigt het VGSO de Vlaamse geneeskundestudenten in verschillende commissies van de universiteiten en de overheid.

Alle ingenomen standpunten worden steeds unaniem goedgekeurd door de verschillende studentenorganisaties. Verder werkt het VGSO bewust onafhankelijk van elke andere organisatie en politieke kleur.