Nieuws

Persbericht resultaten toelatingsexamen 2018

Op 12 juli 2018 werden de resultaten bekendgemaakt van het vernieuwde toelatingsexamen arts en tandarts (https://toelatingsexamenartstandarts.be/sites/default/files/atoms/files/Persbericht%20resultaten%20toelatingsexamens%20arts%20en%20tandarts.pdf). Gezien het opvallend karakter van deze resultaten, wensen we als Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg hierop graag te reageren. We blijven de evolutie hiervan tevens actief opvolgen. Gelieve hieronder ons persbericht terug te vinden:

Persconferentie toelatingsexamen 2018

Op 15 december 2017 werd op het Kabinet van minister van Onderwijs Crevits een persconferentie gegeven over het vernieuwde toelatingsexamen arts/tandarts.  Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg was hierop aanwezig met een eigen persbericht: 

Groenboek financiering ASO’S

De BVAS, het grootste artsensyndicaat, het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) en de Vereniging voor Artsen-assistenten (VASO) zitten grotendeels op dezelfde golflengte in hun beoordeling van het ‘Groenboek voor de financiering en programmatie van stages voor artsen’. Deze conceptnota van het kabinet van minister Maggie De Block ‘is een duidelijke stap naar een geïntegreerde oplossing… Meer lezen »Groenboek financiering ASO’S

Persbericht hervorming toelatingsexamen

Vandaag werd de nieuwe formule van het toelatingsexamen arts en tandarts voorgesteld door Minister Crevits (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuwe-formule-toelatingsexamen-arts-en-tandarts). Als vertegenwoordiging van alle Vlaamse studenten geneeskunde waren wij van in het begin mee betrokken in dit proces van lange adem. Van bij de start hebben wij onze kanttekeningen gemaakt bij het invoeren van de numerus fixus. Zo hebben… Meer lezen »Persbericht hervorming toelatingsexamen