Sociaal statuut Arts-Specialist in opleiding, organisatie van de vervolgopleiding

Samen met het VASO-AMF, de nationale overkoepelende vereniging van arts-specialisten in opleiding organiseerde het VGSO een bevraging van de assistenten en laatstejaarsgeneeskunde. Momenteel vallen de specialisten in opleiding onder het SUI GENERIS statuut, een sociaal statuut van een werknemer zonder sociale voordelen. Met de resultaten van deze bevraging vormden we een standpunt hetgeen we in een open brief kenbaar maken aan de buitenwereld. Immers het federale regeerakkoord maakt ruimte voor een opwaardering van het sociale statuut, maar tot op heden werden de arts-specialisten in opleiding hier nog niet over gehoord.

Lees “Sociaal statuut Arts-Specialist in opleiding, organisatie van de vervolgopleiding” verder

Tekort aan opleidingsplaatsen: op een jaar tijd weinig veranderd

Naar aanleiding van de reportage in het journaal, afgelopen vrijdag ging het VGSO op zoek in de archieven. Minister De Block reageerde dan wel met de belofte om meer middelen ter beschikking te stellen, verder blijven concrete maatregelen om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen verder uit.

Meer nog: minister De Block verwijst naar het advies van de hoge raad, een advies waar ook weinig concrete voorstellen geformuleerd worden. En laat dat nu net ook het antwoord van voormalig minister Onkelinckx zijn, ongeveer een jaar geleden.

We kunnen dus stellen dat er op een jaar tijd geen vooruitgang geboekt is op politiek vlak. Vele nodige maatregelen hebben echter pas werking op langere termijn. De nodige maatregelen dienen dan ook op korte termijn genomen te worden.

Beste politici, het is 5 voor 12. Laat het aub niet 5 na 12 worden!

Vastleggen in volledig scherm 18032015 110814.bmp