Subquota en contingentering

Waarover gaat dit?

Zo’n technische termen als ‘subquota’ en ‘contingent’, wat betekenen die? Wel, in de Nederlandstalige geneeskundeopleidingen in Vlaanderen en Brussel wordt de uitstroombeperking (aantal basisartsen dat mag afstuderen, en in welke vervolgopleiding) bepaald door zowel de federale als de Vlaamse overheid. De federale overheid beslist enkel over het specifieke aantal studenten dat mag afstuderen als basisarts (quotum of contingent) en welke percentage hiervan huisarts of ziekenhuisspecialist worden.

Daarbovenop zal de Vlaamse overheid vanaf 2026 voor het eerst de instroom in de geneeskundige vervolgopleidingen (specialisaties) beperken. Dat zijn de subquota: bepaalde maximum- en minimumaantallen studenten die kunnen starten aan een specifieke vervolgopleiding. Die ‘stop’ is theoretisch een noodzakelijke invoering. De exacte bepalingen verdienen echter een eerlijk debat en de concrete oppuntstelling ervan is nog verre van uitgeklaard, en de tijd dringt.

Bekijk

Coming soon

Meer weten?

VGSO’s opinie in tekstvorm: link

Neem een kijkje op onze nieuwspagina: link

Beslissingen Vlaamse regering omtrent planning medisch aanbod: link

Planningscommissie FOD Volksgezondheid: link