Arbeidsduur als stagiair

Waarover gaat dit?

Is het tijd voor het nieuwe stagejaar? Dan volgt een periode die veel vragen oproept: “Wat mag er precies van mij verwacht worden?”, “Hoeveel uren zal ik moeten werken?”… Maar wat zegt de wet? Die stelt dat jouw arbeidsduur – bij geen ‘opting out’ – niet langer mag zijn dan gemiddeld 48 uur per week. Dat gemiddelde wordt berekend over een periode van 13 weken. De maximale arbeidsduur is dan 60 uur per week.

Bij ‘opting out’ werkt het anders, een bereidheidsverklaring die je mag, maar niet moet ondertekenen als stagiair. De stagiair mag geen nadeel ondervinden indien hij/zij dit niet ondertekent.

Bekijk

Coming soon

Meer weten?

VGSO’s samenvatting van de wet rond arbeidsduur: link

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: link