Voorstelling debat

Op deze pagina zijn al onze debatleden terug te vinden van ons debat op het opkomende VGSO Congres.

Kathleen Depoorter komt als lid van het partijbestuur van N-VA, maar ook als apotheker haar mening vertegenwoordigen in het debat over preventieve geneeskunde. Één van haar prioriteiten is gezondheid, waar een betaalbaar, efficiënt en toegankelijke gezondheidszorg centraal staat. Ze is ook vast lid van de commissie Gezondheid en Gelijke kansen in de Federale Kamer sinds de verkiezingen van 26 mei.

Debatpanel –Sam Proesmans

Vandaag stellen we ook een tweede lid voor van het debatpanel in kader van preventie. Sam Proesmans is in augustus afgestudeerd als internist en maakte enkele maanden geleden ophef met een artikel waarin hij bekendmaakte om geen praktiserende arts te willen zijn maar zich wil inzetten voor geneeskundige uitdagingen op beleidsniveaus. Hij pleit onder andere voor een verdubbeling van het huidige budget voor preventie en een strengere aanpak van klimaatsverandering en luchtvervuiling. Tegenwoordig werkt hij als management consultant in de gezondheidszorg. Mogelijks kennen sommigen onder jullie dr. Sam Proesmans nog van het televisieprogramma “Flying doctors” dat in 2014 werd uitgezonden, indien jullie het je niet meer voor de geest kunnen halen kan je hieronder naar een kort fragment kijken van het programma.
https://geronimo.be/cases/56/tv-303008979  

Debatpanel – Herman Nys

Het derde lid van ons debatpanel is niemand minder dan Herman Nys. Herman Nys heeft een licentiaat en een doctoraat in rechten, waarbij hij zich specialiseerde in Medisch Recht. Als hoogleraar aan de K.U. Leuven deelt hij zijn kennis over Medisch Recht met de studenten. Hij is auteur van verscheidene papers, artikels en boeken over juridische problemen in de gebieden van gezondheidszorg, genetica, onderzoek en beslissingen rond het levenseinde. Verder is hij directeur van het Centrum Biomedische Ethiek en Rechten en consulent in de bioethics division van UNESCO.