Voorstelling debat

Op deze pagina zijn al onze debatleden terug te vinden van ons debat op het VGSO Congres Preventieve Geneeskunde.

Debatpanel – Kathleen Depoorter

Kathleen Depoorter komt als lid van het partijbestuur van N-VA, maar ook als apotheker haar mening vertegenwoordigen in het debat over preventieve geneeskunde. Één van haar prioriteiten is gezondheid, waar een betaalbaar, efficiënt en toegankelijke gezondheidszorg centraal staat. Ze is ook vast lid van de commissie Gezondheid en Gelijke kansen in de Federale Kamer sinds de verkiezingen van 26 mei.

Debatpanel –Sam Proesmans

Vandaag stellen we ook een tweede lid voor van het debatpanel in kader van preventie. Sam Proesmans is in augustus afgestudeerd als internist en maakte enkele maanden geleden ophef met een artikel waarin hij bekendmaakte om geen praktiserende arts te willen zijn maar zich wil inzetten voor geneeskundige uitdagingen op beleidsniveaus. Hij pleit onder andere voor een verdubbeling van het huidige budget voor preventie en een strengere aanpak van klimaatsverandering en luchtvervuiling. Tegenwoordig werkt hij als management consultant in de gezondheidszorg. Mogelijks kennen sommigen onder jullie dr. Sam Proesmans nog van het televisieprogramma “Flying doctors” dat in 2014 werd uitgezonden, indien jullie het je niet meer voor de geest kunnen halen kan je hieronder naar een kort fragment kijken van het programma.
https://geronimo.be/cases/56/tv-303008979  

Debatpanel – Wouter Arrazola de Oñate

Als hoofdarts van de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding weet Wouter Arrazola de Oñate als geen ander welke interventies nodig zijn in de praktijk om resultaten te boeken op het vlak van Volksgezondheid. Het is voor hem uitermate belangrijk dat elke doelgroep bereikt wordt om zo een maximaal effect te scheppen.

Debatpanel – Pierre Van Damme

Ook vandaag stellen we u één van de sprekers en debatleden op het congres voor. Professor Van Damme, gekend niet alleen als Vice-Decaan van de opleiding Geneeskunde aan de UAntwerpen, maar ook als wereldautoriteit op vlak van Vaccinaties, Infectieziekten en de Epidemiologie ervan. Professor Van Damme is sedert 10 jaar adviseur voor nationale en internationale organisaties zoals het Vlaamse Vaccinatieplatvorm en de WHO en daarbij één van de hoofdsprekers op het Congres omtrent Preventieve Geneeskunde. Dat het een boeiende en vernieuwende uiteenzetting zal worden, staat als een rots boven water.

Debatpanel – Luc Colemont

Vandaag kondigen we Dr. Colemont aan, een naam die op deze congresdag meer dan één keer zal voorkomen.
Dr. Colemont was bijna 28 jaar lang gastro-enteroloog in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Sinds 2016 verlegde hij zijn dagelijkse activiteiten van de curatieve naar de preventieve sector en zet hij zich full-time in als managing director van vzw Stop Darmkanker. Samen met zijn team strijdt hij al jaren tegen deze sluipmoordenaar waar één op 20 Vlamingen in zijn leven met geconfronteerd wordt. Hij gaf ondertussen al meer dan 489 lezingen in binnen- én buitenland en gaf hierbij o.a. antwoorden op het waarom, wanneer en hoe van vroegtijdige opsporing van darmkanker. Naast een boeiende lezing zal Dr. Colemont ook een workshop voorzien met een pakkende patiëntengetuigenis. De dag sluit hij af als één van de 5 panelleden van het debat! Dr. Colemont werd trouwens net als ons laatste panellid die we morgen zullen voorstellen, recent genomineerd door de Artsenkrant voor de prestigieuze prijs “Specialist van het Jaar”.
Wil je meer weten over VZW Stop Darmkanker? Neem alvast een kijkje op https://www.stopdarmkanker.be/ en schrijf je in voor het congres!

Debatpanel – Marc Moens

Het laatste lid van ons debatpanel is niemand minder dan Dr. Marc Moens. Marc Moens was secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) en was ook jarenlang voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Hij stond de jongste decennia in de kijker als voorvechter van de artsenbelangen en combineerde een indrukwekkend aantal mandaten met een praktijk als klinisch bioloog in het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden. Tenslotte werd dr. Moens (net zoals dr. Colemont) recentelijk genomineerd voor de prijs van “Specialist van het Jaar” door de Artsenkrant!