Statuten VGSO

De statuten van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg omschrijven de structuur en werking van onze organisatie.

Het is opgedeeld in 6 hoofdstuken:
1. Structuur en doel
2. Samenstelling Algemene Vergadering (AV) en Algemeen Bestuur
3. Dagelijks Bestuur (DB)
4. Verkiezingen
5. Standpunten
6. Algemene bepalingen

De vernieuwde statuten werden op 7/4/2019 tijdens de Algemene Vergadering van het VGSO unaniem gestemd en goedgekeurd.

Statuten-Vlaams-Geneeskundig-StudentenOverleg-VGSO-versie 7 april 2019