Statuten VGSO

De statuten van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg omschrijven de structuur en werking van onze organisatie. 

Het is opgedeeld in 6 hoofdstuken:
1. Structuur en doel
2. Samenstelling Algemene Vergadering (AV) en Algemeen Bestuur
3. Dagelijks Bestuur (DB) 
4. Verkiezingen
5. Standpunten
6. Algemene bepalingen

De vernieuwde statuten werden op 1/11/2017 tijdens de Algemene Vergadering van het VGSO unaniem gestemd en goedgekeurd.