Sociaal statuut

Ook rond het sociaal statuut van Arts-Specialisten in Opleiding (ASO) en Huisartsen in Opleiding (HAIO) wordt door het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) hard gewerkt.

Reeds verschillende jaren vormt dit beperkte Sui Generis statuut waaronder de ASO en HAIO werken een obstakel voor verschillende sociale rechten die wij niet ontvangen.

Zo wordt er niet voorzien in
– Pensioenopbouw 
– Werkloosheidsuitkering
– Palliatief verlof
– Ouderschapsverlof
– Vakantiegeld en 13e maand 

Dit zijn sociale rechten die in een huidige maatschappij essentieel zijn en vaak leiden tot schrijnende toestanden. Zo is het zeker niet uitgesloten dat een arts na een 6-jarige opleiding tot specialist op de arbeidsmarkt terecht komt en hier geen werk vindt.
De 6 jaar opleiding tot specialist worden dan niet meegerekend in de berekening van een werkloosheidsuitkering.

Hetzelfde geldt voor de berekening van de pensioenen. De vervolgopleiding wordt niet gezien als gewerkte jaren, terwijl veel ASO’S en HAIO’S toch werken als volwaardig deel van het artsenkorps en bijdragen aan de maatschappij.

Het VGSO werkt daarom nauw samen met de vereniging van assistenten in opleiding (VASO) omtrent dit dossier.
Zo vond in mei 2017 een hoorzitting in de Commissie Volksgezondheid plaats waarop ook wij gehoord werden.
(Presentatie en begeleidende tekst – zie onder aan deze pagina)