SCOME-A

SCOME ofwel Standing Committee on Medical Education is een van de speerpunten van de IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) en focust zich op het optimaliseren van de  kwaliteit van de opleiding geneeskunde.

In 2018 is er een overeenkomst gesloten tussen VGSO en BeMSA (Belgian Medical Students’ Association) waarbij de samenwerking rond SCOME in Vlaanderen centraal staat. Hierin werd afgesproken om een gemeenschappelijke werkgroep / standing committee op te richten die terugkoppelt naar VGSO en BeMSA. Het doel van de werkgroep is lokale activiteiten rond de opleiding geneeskunde tussen de verschillende Vlaamse faculteiten geneeskunde te bespreken en te coördineren. De werkgroep wordt geleid door een gemeenschappelijk brugpersoon ofwel  liaison medical education (LME) die verkozen wordt door beide organisaties. Aan de werkgroep / standing committee wordt toepasselijk de naam SCOME-A gegeven.

Voor meer informatie kan u aldus terecht bij de LME (liaison medical education) voor 2018-2019 : Arno Van den Broeck (lme@vgso.be).