Ingangsexamen Franstalige terug naar af?

Het zag er naar uit dat de decanen van de Franstalige universiteiten zich achter het voorstel van een ingangsexamen geneeskunde hadden geschaard. Nu laat onderwijsminister Marcourt evenwel weten dat daar niets van aan is.

BRON: Artsenkrant