Dubbele cohorte

Al meerdere jaren vraagt het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) aan verschillende actoren om werk te maken van een goede planning rond de dubbele cohorte studenten geneeskunde die afstudeert in 2018.

Deze dubbele cohorte is een gevolg van de verkorting van de opleiding geneeskunde van 7 naar 6 jaar. Hierdoor zullen in 2018 twee verschillende jaren gelijktijdig afstuderen en aan een vervolgopleiding (specialisatie of huisarts) starten.

Dit dubbel aantal studenten heeft bijgevolg ook een dubbel aantal opleidingsplaatsen nodig om te kunnen starten aan een vervolgopleiding. Tot nu toe zijn deze er niet.

Een stand van zaken
21 mei 2014: nota dubbele cohorte, te weinig specialisatieplaatsen! (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1974866)
1 oktober 2014: nota van de cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen over het effect van de dubbele cohorte
(http://www.health.fgov.be/)
17 november 2014: advies Koninklijke Academie voor Geneeskunde in België
(http://academiegeneeskunde.be/sites/default/files/)
13 maart 2015: dubbele cohorte, nog veel werk voor de boeg
(https://www.vgso.be/nota-dubbele-cohorte-nog-veel-werk-voor-de-boeg/)
13 maart 2015: Maggie De Block in VRT Journaal: “Er zullen meer stageplaatsen komen”.
(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.37964?video=1.2269711)
13 maart 2015: “Studenten geneeskunde vrezen onaangepaste vervolgopleiding”
(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.37964?video=1.2269709)
18 maart 2015: dubbele cohorte, een jaar later: weinig veranderd! (https://www.vgso.be/tekort-aan-opleidingsplaatsen-op-een-jaar-tijd-weinig-veranderd/)
24 september 2015: Voorstelling vernieuwde charter parlementsleden N-VA
27 oktober 2015: Voorstelling vernieuwde charter decaan Faculteit Geneeskunde KUL
28 oktober 2015: Voorstelling vernieuwde charter decaan Faculteit Geneeskunde VUB
18 november 2015: Voorstelling vernieuwde charter kabinet minister De Block met nadruk op dubbele cohorte
27 november 2015: Voorstelling vernieuwde charter parlementsleden CD&V
27 november 2015: Voorstelling vernieuwde charter parlementsleden SP.A
27 november 2015: Voorstelling vernieuwde charter parlementsleden OPEN VLD
7 december 2015: Voorstelling vernieuwde charter CEO UZ Gent
22 februari 2016: Voorstelling vernieuwde charter decaan, vicedecaan, programmadirecteur Faculteit Geneeskunde UAntwerpen
24 februari 2016: Voorstelling vernieuwde charter Minister Vandeurzen, met nadruk op subquota en knelpuntspecialismen.
21 april 2016: Afspraak kabinet Minister De Block
14 maart 2017: Afspraak kabinet Minister De Block

Oplossingen voorgesteld vanuit het VGSO
1. Een adequate financiering die de eenmalige kosten verbonden aan de dubbele cohorte kan opvangen.
2. Het creëren van meer stageplaatsen met daaraan gekoppeld het informeren en actief aansporen van stagemeesters inzake het aannemen van assistenten.
3. De evaluatie van de criteria om stagemeester te worden en het aanpassen van deze criteria aan de huidige context.
4. Het stagemeesterschap op een correcte wijze waarderen door middel van een verloning of begeleidende maatregelen.
5. Een open debat over het invullen van de knelpuntspecialismen.

Wat gebeurde er vanuit de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid?
1. Het M.B. 23.04.2014: voorziet professionele vorming in het buitenland van 1/3 van de duurtijd van de vorming. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk onderzoek.
2. Minister De Block zal een budget van 10 miljoen euro voorzien voor de financiering van stagemeesters/stages. Er wordt nog ‘onderzocht’ hoe dit budget best gealloceerd wordt
3. Minister De Block liet een studie uitvoeren over de binnenlandse ‘spare capacity’ aan stageplaatsen per disicipline. Dit zal helpen het verder beleid te oriënteren.

Concreet is er dus nog niet veel gedaan aan het probleem van de Dubbele Cohorte.
Aan ideeën ontbreekt het niet: de verschillende overheden hebben al enkele jaren tijd gehad om mogelijke oplossingen te bekijken. Helaas merken we dat het bij ideeën blijft. Plannen moeten niet enkel uitgedacht worden, maar ook uitgevoerd worden.

Het VGSO kan niet blijven aandringen op meer actie. Het is nu echt 1 voor 12. 
Als er iets bereikt wil worden voor 2018 moet de stilstand stoppen en is het tijd voor daden.
We zijn 2017…

Op 17 mei 2017 stuurden de Vlaamse geneeskundestudenten, samen met Franstalige geneeskundestudenten en alle belanghebbenden op het terrein een uniek gezamenlijk persbericht uit.
Het is een unicum dat zoveel verschillende  actoren hetzelfde signaal uitsturen met 1 gemeenschappelijke tekst. 
Hopelijk trekt Minister De Block haar conclusies hieruit.